ระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Brillkids

ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Windows เท่านั้น

ยังไม่สามารถใช้งานกับ Mac ได้อย่างเป็นทางการ
(Windows XP SP3, Vista, และ 7 ใช้ได้ทั้ง 32 และ 64-bit)

  • ระบบปฎิบัติการ: Windows XP, Vista, และ 7 ใช้ได้ทั้ง 32 และ 64-bit

  • Intel Dual Core CPU หรือมากกว่า

  • 4 GB of system memory (RAM) หรือสูงกว่า

  • ฮาร์ดไดรฟ์ 40 GB ที่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 10 GB

  • มีไดรฟ์ใส่ CD-ROM (จำเป็นเวลาติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ CD)

  • Audio output (ลำโพง)

  • Audio input (ไมโครโฟน)

  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท (แนะนำให้เป็นระบบ Broadband)

  • ข้อกำหนดของการติดตั้งและการทำงานของโปรแกรมอาจจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ