นโยบายความเป็นส่วนตัว

Brillkids มีความมุ่งมั่นที่จะเตรียมสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือได้ในเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเผยวิธีการรวมรวม เก็บรักษา และแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เราได้รวบรวมไว้ในระหว่างที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่รวบรวมในเว็บไซต์ของเราและไม่เกี่ยวข้องกันกับข้อมูลที่เรารวบผ่านวิธีการอื่นนอกเหนือจากข้อความส่วนที่เราจะกล่าวถึงข้างล่างนี้ คุณจะทราบว่าคุณเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเราเพราะแต่ละหน้าจะมีลิ๊งค์เชื่อมมาที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราหวังว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมั่นในเว็บไซต์ของเราและทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้อินเตอร์เน็ท

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อเราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เราหมายถึงข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุหรือติดต่อบุคคลนั้นๆได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลย์ เมื่อเรากล่าวถึง "ข้อมูลโดยรวม" เราหมายถึงข้อมูลที่เราไม่สามารถใช้ระบุบุคคลนั้นๆได้แต่จะช่วยในการอธิบายประเภทของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือลักษณะของผู้เยี่ยมชมนั้น เช่น ข้อมูลเชิงประชากรและการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้มีการระบุไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวม

คุณไม่จำเป็นต้องป็นสามาชิก Brillkids เพื่อเข้าชมเว็บไซต์และใช้บริการเนื้อหาในบางส่วนของเรา อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อเสนอบางส่วนที่เป็นที่นิยมในเว็บ Brillkidsได้ ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกสามารถโพสต์ข้อคิดเห็นบนกระดานแสดงความคิดเห็น บล็อก และเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ของเราได้ ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก Brillkids กรุณาคลิกเพื่อลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆจาก Brillkids

หากคุณเลือกที่จะเป็นสมาชิก Brillkids เราขอร้องให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับเรา ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และอีเมลย์ เรายังขอให้คุณให้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับตัวคุณและครอบครัวด้วย นี่คือกระบวนการมาตรฐานในการเพิ่มความปลอดภัยและคงไว้ซึ่งความสัตย์จริงสำหรับสมาชิกทุกคนของเรา

ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ใช่สมาชิกของเว็บไซต์สามารถลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของ Brillkidsได้โดยการให้ชื่อ อีเมลย์และความยินยอมในการรับจดหมายข่าวจากเรา อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ถือว่าคุณเป็นสมาชิกเต็มขั้นในการรับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจนกว่าคุณจะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและให้ข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติมกับเรา

ข้อมูลโดยรวมที่เราเรวบรวม

นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บข้อมูลโดยรวมบางส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น บราวเซอร์ชนิดที่คุณใช้งาน (เช่น Interney Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5 ฯลฯ) ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ทที่คุณเชื่อมเข้ากับเว็บไซต์ของเรา ระบบปฎิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น Microsoft Winddows) IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และลักษณะการใช้เว็บไซต์ของคุณ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจัดการและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซค์ของเรา เพื่อช่วยให้เราวินิจฉัยและแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นเพราะความผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์และเพื่อรวมรวมข้อมูลสถิติของผู้ใช้เว็บบอร์ด

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่คุณต้องการ เว็บไซต์ของเราใช้ข้อมูลที่เรียกว่า "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อระบุว่าก่อนหน้านี้ คุณได้เคยเข้าชมเว็บไซต์ของเราแล้ว และช่วยให้เราสามารถทำให้เว็บไซต์หน้านั้นเป็นหน้าส่วนตัวของคุณ เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ คุณสามารถจัดการให้เบราเซอร์ของคุณไม่ยอมรับคุกกี้ได้ แต่ถ้าคุณเปิดใช้งานฟังชั่นนี้คุณก็จะไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราได้

เว็บไซค์และจดหมายข่าวของเรามี "เว็บบีคอน" ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือเปิดอีเมลย์ที่มีเว็บบีคอนและเก็บข้อมูลโดยรวมประเภทอื่นๆ โดยการใช้ข้อมูลนี้ เราสามารถที่จะวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาและวิธีการที่ผู้ใช้ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และนี่จะช่วยให้เรารู้ว่าหน้าไหนเป็นหน้าที่ดึงดูดใจผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ส่วนไหนของเว็บไซต์ของเราที่น่าสนใจ และข้อเสนอแบบไหนที่สมาชิกชอบเข้าไปดู เว็บบีคอนบางชนิดที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราจะถูกใช้โดย Brillkids แต่เพียงผู้เดียว และเว็บบีคอนชนิดอื่นๆมาจากผู้ผลิตและนักโฆษณาซึ่งใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคาะห์วิธีที่สมาชิกใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังมีข้อตกลงกับเครื่อข่ายตัวแทนพันธมิตรต่างๆที่ช่วยโฆษนาBrillkids ในเว็บไซต์ของเขาด้วย ตัวแทนโฆษณาเหล่านี้ใช้เว็บบีคอนในการโฆษณาและติดตามว่าผู้ใช้ได้คลิกลิ๊งค์จากเว็บไซต์ของตัวแทนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

วิธีที่เราใช้ข้อมูล

ที่ Brillkids ทุกสิ่งที่เราทำรวมไปถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงว่าเราเห็นคุณมีความหมายสำหรับเรา ข้อมูลของคุณช่วยให้เราทำความเข้าใจประเภทของผลประโยชน์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของคุณ นอกเหนือจากที่เราได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ที่คุณลิ๊งค์กับเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลที่สาม หรือบุคคลภายนอกจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากคุณ

จดหมายข่าว ข้อเสนอ และการสื่อสารอื่นๆของ Brillkids

หลังจากที่คุณลงทะเบียนสมาชิกแล้ว คุณอาจจะได้รับข่าวสารจากเรา เช่น จดหมายข่าว การอัปเดท และข่าวสารเกี่ยวกับ Brillkids เราอาจจะถามคุณว่าคุณต้องการจดหมายข่าวชนิดไหน คุณอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจดหมายข่าวที่คุณต้องการได้โดย (1) การอัปเดทบัญชีสมาชิกซึ่งทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม"My Account" ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หรือ (2) ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตผ่านทางอีเมลย์จากเราซึ่งคุณสามารถทำได้โดยการคลิกปุ่มคำอธิบายที่อยู่บนข่าวสารแต่ละประเภท

ฟอรั่ม โพลล์ และ เนื้อหาสำหรับสมาชิก

ในฐานะที่เป็นสมาชิก Brillkids คุณสามารถเข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ต่างๆได้ เช่น เว็บบอร์ดข้อความ บล็อก การให้คะแนน การสำรวจและโพลล์ต่างๆ เนื้อหาต่างๆที่คุณส่งเข้าเว็บไซต์จะถูกควบคุมโดยกฎและเงื่อนใขของเรา โปรดทราบว่าโดยการใช้คุณสมบัตินี้ สมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสามาชิกสามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ และ Brillkids ไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลเหล่านี้จะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

สมาชิก Brillkidsมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เคยพบเจอในชีวิตจริง เมื่อคุณเข้าร่วม Brillkids เราจะขอข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจากคุณถ้าคุณต้องการ รวมไปถึงรูปภาพของคุณด้วย คุณสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อควบคุมว่าข้อมูลส่วนไหนในข้อมูลส่วนตัวของคุณที่สมาชิกคนอื่นๆในฟอรั่มสามารถมองเห็นได้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณเข้าร่วมฟอรั่ม คุณไม่สามารถปกปิดข้อมูลพื้นฐานบางอย่างได้และสามาชิกคนอื่นๆในเว็บ Brillkids จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการเข้าร่วมฟอรั่มของBrillkidsอีกต่อไป กรุณาส่งข้อความไปที่ support@brillkids.com Attention: Delete My Account และชื่อและข้อมูลของคุณจะถูกลบออกจากBrillkids ข้อมูลที่คุณได้ลงไว้ในBrillkidsจะยังอยู่ในแฟ้มออนไลน์ของBrillkids แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าร่วมเครื่อข่ายของเราอีกต่อไป และเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้โดยอาศัยกฎนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลโดยรวม

เราใช้ข้อมูลโดยรวมที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ในการปรับการเข้าชมให้เป็นไปตามความเป็นส่วนตัวของคุณ จากข้อมูลเหล่านี้ เราจะสามารถจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจ และ สถานที่ที่คุณอยู่ เราอาจจะใช้ข้อมูลโดยรวมนี้ร่วมกันกับผู้ให้การสนับสนุน ผู้โฆษณา และพันธมิตรของเว็บไซต์ของเรา

ข้อเสนอจากบุคคลที่สาม

ในบางครั้ง เราสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการพิเศษผ่านความสัมพันธ์ทางการค้ากับบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ Brillkids จะเป็นคนแนะนำข้อเสนอให้แก่คุณ และในกรณีที่คุณยอมรับข้อเสนอ บุคคลที่สามจะดำเนินการจัดส่งข้อเสนอนั้นๆให้คุณ คุณจะเป็นลูกค้าของบริษัทที่ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอนั้นๆและเราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณให้แก่บริษัทนั้นเมื่อคุณได้ตกลงยอมรับข้อเสนอนั้นแล้ว

แนะนำเพื่อน

ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้ว นอกจากคุณจะได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก คุณยังสามารถแนะนำคนอื่นให้เป็นสมาชิกได้ด้วยโดยการให้ชื่อและอีเมลย์ของบุคคลนั้นแก่เรา เราจะส่งอีเมลย์ไปเชิญเขาให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Brillkidsโดยการใช้ข้อมูลจากผู้ที่มีโอกาสเป็นสมาชิก วิธีเดียวที่บุคคลเหล่านี้จะได้เป็นสมาชิกของเราคือ การที่เข้ามาในเว็บไซต์และสมัครสมาชิกด้วยตนเอง เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อื่น

การร้องขอย้ายข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราจะเปิดเผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อให้เป็นไปตามการร้องขอทางกฎหมาย เช่น หมายศาล คำสั่งศาล หรือการดำเนินคดีทางกฎหมายอื่นๆ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงระหว่างเรากับสมาชิกเพื่อป้องกันสิทธิ์ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของสมาชิก พนักงาน คู่ค้า รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตและการโจรกรรม

การขายธุรกิจและสินทรัพย์

ในกรณีที่ Brillkids รวมทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือผลิตภันฑ์ทางธุรกิจของเรา มีความจำเป็นต้องรวมตัวกับบริษัทอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจจะเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ถูกขายหรือรวมกันในการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมนั้นๆ Brillkids จะแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและถ่ายโอนทรัพย์สินโดยการโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ การดำเนินงาน และข้อมูลในการติดต่อ

ใน Brillkids มีลิงค์ของเว็บไซต์เว็บอื่นอยู่ด้วย เป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากคู่ค้าของเราและบริษัทอื่นๆถ้าคุณเข้าชมเว็บไซต์นั้นผ่านลิ๊งค์ใน Brillkids หรือถ้าคุณเข้าเว็บไซต์นั้นโดยตรง ทันที่ที่คุณเข้าไปในเว็บไซต์นั้น ข้อมูลที่คุณให้แก่เว็บไซต์นั้น ยกตัวอย่างเช่น การหาข้อมูล หรือซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทนั้น จะอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของ Brillkids และจะกลายเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ทำลิ๊งค์เชื่อมกับเว็บไซต์เรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธิการปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวหรือเนื้อหาต่างๆของเว็บไซต์นั้น หรือเว็บไซต์อื่นๆที่มีลิ๊งค์และได้รับการแนะนำผ่านเว็บไซต์ของเรา

การรักษาความปลอดภัย

ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมมีความสำคัญกับเรามาก เราทำตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคนิค สัญญา การบริหาร และทางกายภาพเพื่อป้องกันข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทุกคน เมื่อคุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตกับเรา ผู้ให้บริการด้านการซื้อขายของเราได้ใช้รหัสรักษาความปลอดภัย (SSL) ในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถช่วยเราป้องกันความปลอดภัยข้อมูลของคุณได้ด้วย เช่น ไม่ให้รหัสผ่านกับบุคคลอื่น เนื่องจากมันคือสิ่งที่สามารถใช้เข้าไปในข้อมูลบัญชีของคุณได้ นอกจากนี้ อย่าลืมออกจากระบบบัญชีของคุณ ปิดหน้าต่างเบราเซอร์เมื่อคุณใช้อินเตอร์เน็ทเสร็จแล้ว เพื่อที่ว่าคนอื่นที่มาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับคุณจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลของคุณได้

Brillkids มีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้นมาก เราได้สร้างซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงไฟร์วอลส์ รหัสข้อมูล และเครื่อข่ายส่วนตัวเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต เราใช้ไฟร์วอลส์และเครื่องมือตรวจจับการบุกรุกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันแฮกเกอร์ และจะแจ้งเตือนให้เราทราบหากมีการพยายามเข้าสู่เครื่อข่ายของเรา เว็บไซต์ของเราใช้รหัส SSL เมื่อมีการส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เราตรวจดูการอัปเกรดซอฟแวร์อยู่เสมอเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีระบบใดที่จะรับประกันว่าจะไม่เมีการลักลอบเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และการที่คุณใช้เว็บไซต์ คุณก็เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงนี้

อัปเดทข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ถ้าคุณเป็นสมาชิก Brillkids คุณสามารถอัปเดทข้อมูลส่วนตัวได้ทุกเวลาที่คุณเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของคุณ วิธีทำคือ เพียงแค่คลิก "My Account" ที่มีลิ๊งค์อยู่ทั่วไปในเว็บไซต์เรา อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถอัปเดทหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ใช้งานร่วมกับบุคคลที่สามตามที่ได้รับอนุญาตจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะแจ้งให้คุณทราบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยจะมีการโพสประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของเรา และเราจะให้โอกาสคุณยกเลิกวิธีการใช้ที่มีความแตกต่างกันนั้น จะมีการโพสนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือวิธีการปฎิบัติการของเว็บไซต์ กรุณาส่งข้อความหาเราได้ที่ support@brillkids.com.

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2008