เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตราภาษา Little Reader

โปรแกรม Little Reader มาพร้อมกับหลักสูตรสอนอ่านหนังสือที่ผ่านการทดสอบจากผู้ปกครองและได้รับการยอมรับจากนักการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือนำพาคุณในการสอนลูกแบบวันต่อวัน! หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยคำและหมวดวิชาที่คุณสามารถสอนลูกได้ในแต่ละวัน ดังนั้นคุณจะไม่เคยต้องรู้สึกว่าคุณกำลังหลงทางอยู่เมื่อคุณนึกถึงเรื่องการศึกษาของลูกคุณ

หลักสูตรของเรา ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกขอบเขต จะนำพาลูกคุณเข้าสู่การเรียนรู้แบบล้ำหน้าอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการอ่านคำเดี่ยว การอ่านจากการมอง (sight word) การออกเสียงกลุ่มคำ ไปจนถึงการอ่านนิทานเป็นเล่มได้ในที่สุด


หลักสูตาภาษาอังกฤษของ Little Reader

เทอมที่ 1+2 (เนื้อหาเทียบได้เป็น 12 เดือน)

รวมหลักสูตรเต็มรูปแบบ 12 เดือน มีเนื้อหาวิชาใน 181 หมวดหมู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

คำศัพท์ 2,978 คำ
รูปภาพ 2,974 รูป
ไฟล์เสียง 5,537 ไฟล์
เสียงบรรยายภาพและเอฟเฟ็ค 1,115 เสียง
...และคลิปวิดีโอกว่า 462 คลิป

ไฟล์คำแต่ละคำเป็นไปตามมาตรฐานของ Brillkids ซึ่งมาพร้อมกับ ไฟล์เสียง 3 ไฟล์ซึ่งได้รับการบันทึกด้วยมืออาชีพ ไฟล์รูปภาพที่มีคุณภาพ 3-5 รูป และคำบรรยายภาพอีก 2-4 ไฟล์ (เสียงบรรยายและเสียงเอ็ฟเฟค) เพื่อช่วยให้เด็กได้เห็นภาพสิ่งของและมีแนวความคิดชัดเจนขึ้น เช่นหมวดสัตว์ หมวดคำแสดงอาการ และนิทาน และยังมีไฟล์วิดิโออีก 3 ไฟล์

หลักสูตรของ Little Reader ที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ ได้ถูกเขียนและบันทึกเสียงด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงประเทศอังกฤษ

หลักสูตรเต็ม 12 เดือน (เทอม 1+2) จะมีเนื้อหาครอบคลุมหมวดหมู่เหลานี้:

 • Action Words 1
  Action Words 2
  Action Words 3
  Action Words 4
  Action Words 5
  Action Words - Progressive
  Animals and Body Parts
  Baby Things
  Color and Shapes
  (Colour and Shapes)
  Colors 1 (Colours 1)
  Common Animals 1
  Common Animals 2
  Couplets 1
  Couplets 2
  Creepy Crawlies
  Drinks
  Flying Insects
  Food 1
  Food 2
  Fruits 1
  Fruits 2
 • Hand Actions 1
  Hand Actions 2
  Hand Motions 1
  Kids' Things
  Nature 1
  Nature 2
  Nature 3
  Objects 'A' and 'An' 1
  Objects 'A' and 'An' 2
  Objects 'An'
  Objects and Colors
  (Objects and Colours)
  Parts of the Body - Head
  Parts of the Body 1
  Parts of the Body 2
  Parts of the Body 3
  Parts of the House 1
  People
  People and Actions
  Plural (Sentences)
  Reptiles
  Shapes 1
 • Singular and Plural 1
  Singular and Plural 2
  Sweet Food
  Syllables 1
  Syllables 2
  Syllables 3
  Syllables 4
  Things at Home - Meal Time
  Things at Home 1
  Things at Home 2
  Things at Home 3
  Things We Wear 1
  Things We Wear 2
  Transportation 1
  (Transport 1)
  Transportation 2
  (Transport 2)
  Water Creatures 1
  Wild Animals 1
  Wild Animals 2
  Wild Animals 3
  Wild Animals 4

หมวดหมู่มาตรฐาน (รวมอยู่ในโปรแกรมทดลองฟรี)

 • The Alphabet
  The Alphabet Song
  Everyday Phrases
  Family

ประโยคและนิทาน

 • Simple Sentences 1
  Simple Sentences 2
  Simple Sentences 3
  Simple Sentences 4
  Simple Sentences 5
  Smiles
  Yellow Sun, Blue Sky
  Here Is My Head
 • What I Do
  Sally's Room
  What Animals Can Do
  These Are The Parts of My Body
  I Like the Way
  Friends
  The Friendly Crocodile

The Pattern Phonics™ System

ด้วยโปรแกรม Little Reader ลูกคุณไม่เพียงแค่จะได้เรียนอ่านด้วยวิธี sight read เท่านั้น แต่ยังจะได้รับการแนะนำให้รู้จักการถอดรหัสภาษาเขียนในลักษณะซึ่งทำได้โดยง่ายด้วยการใช้ Pattern Phonics ของเรา โปรแกรมจะช่วยให้คุณสามารถแยกคำในพยางค์ออกเป็น "ส่วน" ได้ นี่เป็นวิธีที่ช่วยสร้างภาพของคำโดยการแสดงการเน้นการออกเสียง สระ พยัญชนะบางตัว และการผสมคำ !

 • Words that end in 'at'
  Words that end in 'ad'
  Words that end in 'an'
  Words that end in 'ap'
  Words that end in 'ay'
  Words that end in 'ar'
  Words that end in 'et'
  Words that end in 'ed' (bed)
  Words that end in 'ee'
  Words that end in 'it'
  Words that end in 'in'
  Words that end in 'ig'
  Words that end in 'ot'
  Words that end in 'op'
  Words that end in 'ug'
  Words that end in 'ub'
  Words that start with 'b'
  Words that start with 'c' (car)
  Words that start with 'c' (cell)
  Words that start with 'd'
  Words that start with 'f'
  Words that start with 'g' (gap)
  Words that start with 'g' (gel)
  Words that start with 'h'
  Words that start with 'j'
  Words that start with 'k'
  Words that start with 'l'
  Words that start with 'm'
  Words that start with 'n'
  Words that start with 'p'
  Words that start with 'q'
  Words that start with 'r'
  Words that start with 's'
  Words that start with 't'
  Words that start with 'v'
 • Words that start with 'w'
  Words that start with 'x'
  Words that start with 'y'
  Words that start with 'z'
  Words that end in 'ale'
  Words that end in 'ace'
  Words that end in 'ade'
  Words that end in 'ake'
  Words that end in 'ate'
  Words that end in 'ave'
  Words that end in 'ab'
  Words that end in 'am'
  Words that end in 'ag'
  Words that end in 'ack'
  Words that end in 'and'
  Words that end in 'ang'
  Words that end in 'ark'
  Words that end in 'ard'
  Words that end in 'art'
  Words that end in 'all'
  Words that end in 'end'
  Words that end in 'ent'
  Words that end in 'ell'
  Words that end in 'ess'
  Words that end in 'est'
  Words that end in 'een'
  Words that end in 'eek'
  Words that end in 'eed'
  Words that end in 'er'
  Words that end in 'ed' (counted)
  Words that end in 'ing'
  Words that end in 'im'
  Words that end in 'ip'
  Words that end in 'ill'
  Words that end in 'ine'
 • Words that end in 'ice'
  Words that end in 'ight'
  Words that end in 'ir'
  Words that end in 'ow' (blow)
  Words that end in 'oke'
  Words that end in 'ote'
  Words that end in 'one'
  Words that end in 'ode'
  Words that end in 'ob'
  Words that end in 'od'
  Words that end in 'ore'
  Words that end in 'oy'
  Words that end in 'oon'
  Words that end in 'ow' (cow)
  Words that end in 'ut'
  Words that end in 'ud'
  Words that end in 'un'
  Words that end in 'uff'
  Words that end in 'ull'
  Words that end in 'ush'
  Words that end in 'ust'
  Words that end in 'unk'
  Words that contain 'ur'
  Words that start with 'bl'
  Words that start with 'ch'
  Words that start with 'fr'
  Words that start with 'kn'
  Words that start with 'sh'
  Words that start with 'st'
  Words that start with 'th'
  Words that end in 'oat'
  Words that end in 'ear'
  Words that end in 'ain'
  Words that end in 'eat'