เงื่อนใขและข้อตกลง

กรุณาอ่านเงื่อนใขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ต่อไปนี้อย่างรอบคอบ เงื่อนใขการบริการนี้ควบคุมการใช้เว็บไซต์และบริการทุกอย่างที่ได้เสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา

Brillkids, Inc. และตัวแทนเป็นผู้จัดเตรียมเว็บไซต์ www.BrillKids.com ("เว็บไซต์") ให้แก่คุณ ("ผู้ใช้") โดยมีเงื่อนใขคือคุณต้องยอมรับข้อตกลงวิธีใช้ คุณยอมรับและจะทำตามเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ โปรดหยุดการใช้เว็บไซต์นี้ในทันที กรุณาอ่านเงื่อนใขและข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อคุณจะได้มั่นใจว่าคุณเข้าใจเงื่อนใขและข้อตกลงเป็นอย่างดี การใช้เว็บไซต์ประกอบด้วยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนใขซึ่งได้ให้รายละเอียดไว้ในนี้ ("ข้อตกลง") เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนใขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่คุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดนี้เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ทุกครั้ง การเข้ามาใช้เว็บไซต์หมายความว่าคุณยอมรับและจะปฎิบัติตามการเปลี่ยงแปลงนั้นๆ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านนโนบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนใขและข้อตกลงนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2009 โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆเพื่อดูการปรับปรุงแก้ใข

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลใดๆก็ตามที่คุณให้หรือถูกรวมรวบโดย Brillkids หรือบุคคลที่สามในระหว่างที่คุณเข้าชมเว็บไซค์จะเป็นไปตามเงื่อนใขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Brillkids เงื่อนใขดังกล่าวนี้จะได้รับการอ้างอิงในเงื่อนใขและข้อตกลง กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อความเต็มของนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสมบัติและการลงทะเบียนเป็นสมาชิก Brillkids

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสามาชิก Brillkids ในการใช้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและคุณสมบัติที่เป็นที่นิยมและบริการที่ Brillkids นำเสนอ จะมีแต่สมาชิกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการและคุณสมบัตินั้นได้ การเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเปิดให้กับทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนกับเรา กรุณาคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน และเพื่อรับประโยชน์จากบริการต่างๆของ Brillkids ในการลงทะเบียน คุณต้องให้ชื่อ ที่อยู่ อีเมลย์ และข้อมูลอื่นๆซึ่งเราอาจจะขอในบางครั้ง ("ข้อมูลในการลงทะเบียน") เราอาจจะขอให้คุณเลือกรหัสผ่าน พร้อมทั้งอีเมลย์ (หรือชื่อผู้ใช้บริการ) ซึ่งจะใช้ในการระบุว่าคุณเป็นสมาชิกในแต่ละครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์และยินยอมให้คุณเข้าสู่บัญชีของคุณ คุณต้อง (1)ไม่เลือกใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้อื่นโดยมีเจตนาปลอมแปลงเป็นบุคคลผู้นั้น (2)ใช้ชื่อผู้ใช้ของบุคคลนั้นๆโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) การใช้ชื่อที่ Brillkids เห็นว่าไม่เหมาะสม เราไม่อนุญาตให้สมาชิกมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีหรือใช้บัญชีร่วมกับบุคคลอื่น การใช้บัญชีใดๆที่ซ้ำกันจะถูกยกเลิก

คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต Brillkids ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และคุณอาจจะต้องทำตามทุกครั้งที่ได้รับการขอร้องจากเรา คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลล่าสุดที่เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ถ้าคุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ข้อมูลเก่าและไม่สมบูรณ์ หรือ Brillkids สงสัยว่าคุณกระทำการเช่นนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณและปฎิเสธไม่ให้คุณเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ในอนาคต

สมาชิกต้องแจ้ง Brillkids ทันทีที่รู้หรือสงสัยว่ามีผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในบัญชีของคุณ หรือทราบว่ามีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการสูญหาย การขโมย และการเปิดเผยรหัสผ่านของสมาชิกต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกทุกคนเป็นผูรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตน และการใช้งานทั้งหมดต้องเป็นความลับ รวมทั้งการใช้บัญชีของบุคคลที่สาม(ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม) ไม่ว่าสมาชิกจะอนุญาตให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้หรือไม่ก็ตามหรือสมาชิกอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง

คุณสามารถลงทะเบียนรับจดหมายข่าวจาก Brillkidsได้โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแบบย่อ คุณจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของBrillkids เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มนี้ อย่างไรก็ดี คุณสามารถเปลี่ยนการลงทะเบียนเบียนแบบจำกัดนี้ให้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบได้ในเวลาใดก็ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบ

การเข้าถึงเนื้อหาบางส่วน: ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงิน

สมาชิก Brillkids สามารถเข้าถึงและ/หรือซื้อเนื้อหาพิเศษ ("เนื้อหาพิเศษ")บางอย่างผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป เช่น (1) สมาชิกสามารถชำระค่าสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อดูเนื้อหาพิเศษบางอย่างในเวลาที่กำหนด ("ค่าสมัคร") หรือ (2) สมาชิกBrillkids สามารถชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าด้วยการชำระครั้งเดียวหมดเพื่อดูเนื้อหาพิเศษบางอย่างตามเวลาที่ระบุไว้ในทางเลือกช่วงเวลาการเป็นสมาชิก ("ชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรล่วงหน้า") การคืนเงินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Brillkids แต่เพียงผู้เดียว จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมเป็นสัดส่วนเมื่อมีการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณยินยอมที่จะชำระค่าค้างชำระซึ่งยังไม่ได้มีการชำระเงิน(ถ้ามี) เมื่อมีการระงับการเป็นสมาชิก

คุณอนุญาตให้ Brillkids เก็บค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตที่คุณให้ไว้ในส่วนของบัญชีข้อมูลผู้ใช้ของ Brillkids หรือไม่ก็ชำระโดยตรงผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ของบุคคลที่สาม เช่น PayPal, AsiaPay หรือ WolrdPay

ข่าวสารจาก Brillkids

ด้วยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกBrillkids คุณจะได้รับข่าวสารออนไลน์จากBrillkids เพื่อยกเลิกการรับข่าวสารออนไลน์จาก Brillkids หรือเลือกชนิดของข่าวสารที่คุณต้องการได้รับ คุณอาจจะเข้าไปที่ "My Account" เพื่อเลือกชนิดข่าวสารที่คุณต้องการได้รับ หรือส่งอีเมลย์หาเราที่ support@brillkids.com นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการับข่าวสารบางประเภทได้ตลอดเวลาโดยการทำตามวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่มีอยู่ในข่าวสารออนไลน์ที่คุณได้รับจาก Brillkidsใน ทุกๆครั้ง

วิธีใช้บริการ

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และการบริการที่เรานำเสนอคือเพื่อการใช้ส่วนตัวและไม่มีการค้ามาเกี่ยวข้อง คุณยินยอมและตกลงว่าจะไม่แก้ใข ดัดแปลง คัดลอก แสดง แจกจ่าย ส่งต่อ ประกาศ จดทะเบียน สร้างผลงานเลียนแบบ โอนย้าย และขายข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่ได้มาจากเว็บไซต์ก่อนได้รับการอนุญาตไว้ในที่นี้ คุณจะไม่ใช้ สไปเดอร์ หุนยนต์ หรือ เทคนิคการเก็บเกี่ยวข้อมูล หรือเครื่องมืออัตโนมัติ หรือโปแกรมต่างๆในการทำรายการ ดาวน์โหลด หรือเลียนแบบสินค้าที่มีอยู่ในเวบไซต์และบริการของเรา ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะไม่ใช้วิธีการอัตโนมัติเหล่านี้ในการจัดการกับเว็บไซต์หรือบริการ เช่น การทำให้สิ่งที่ถูกกำหนดไว้ให้เป็นการทำด้วยตนเองกลายเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติ หรือมีการเข้าสู่ระบบเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตจาก Brillkids

วิธีการใช้งานและการดาวน์โหลดเนื้อหา

Brillkids อนุญาตให้คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ตราบไดที่เนื้อหา (1) เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียว หรือสำหรับการใช้งานเชิงพานิชย์ที่ได้รับอนุญาตและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ การบริการ และผลประโยชน์ทางธุริกิจของBrillkids และจะไม่มีการแก้ใขหรือปรับปรุงใดๆ (2)มีการแสดงลิขสิทธ์เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการให้บริการหรือข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับต้นฉบับอย่างชัดเจน (3) แสดงข้อความว่าการใช้เนื้อหาต่างๆนั้นได้รับอนุญาตจากBrillkids แต่เพียงผู้เดียว คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการดึงระบบข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆจากเว็บไซต์ไปใช้ในการสร้างงาน รวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษ์อักษรจาก Brillkids และคุณต้องไม่สร้างเว็บไซต์เลียนแบบโฮมเพจและหน้าต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ การใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเพื่อเหตุผลได้ก็ตามที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเงื่อนใขการใช้ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม

หากคุณ(หรือนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ)เป็นเจ้าของหรือดูแลเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในกิจกกรรมทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่นการค้าขายทางอินเตอร์เน็ทและการสื่อสาร การเผยแพร่และการส่งข้อมูลมีความต้องการที่จะดาวน์โหลด โพสต์ พิมพ์ และใช้เนื้อหาเพื่อเว็บไซต์หรือกิจกรรมดังกล่าว คุณจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก Brillkids ถึงแม้ว่าเว็บไซต์และกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ทของคุณจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาตามข้อความข้างบน ต้องไม่มีการตีความหรือหารือเรื่องใบอนุญาตหรือสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ถ้าคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อว่ามีการโพสต์และแจกจ่ายเนื้อหาอย่างไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ โปรดแจ้งBrillkids ทันทีที่ support@brillkids.com Attention: Legal Department การใช้อุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากย่อหน้าข้างบนถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของBrillkids

การโพสต์และการสื่อสารของผู้ใช้

Brillkidsให้โอกาสสมาชิกในการแบ่งปันข้อมูลและสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นทั้งผ่านฟอรั่มออนไลน์หลายแห่ง บล็อก บอร์ดข้อความ และผ่านการให้คะแนน โพลล์ และอื่นๆ ("ฟอรั่ม")

Brillkids ยังจะตีพิมพ์บทความและเคล็ดลับทีเขียนโดยสมาชิกและคู่ค้าได้ส่งมาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ปกครอง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถอ่านเนื้อหาส่วนใหญ่ได้ที่เว็บไซต์แต่ไม่สามารถโพสต์หรือส่งเนื้อหาได้

การใช้เว็บไซต์และข้อมูลทุกชนิด รวมถึง ภาพกราฟิก ข้อความ ภาพถ่ายและรูปภาพที่ถูกโพสต์ อัปโหลด ส่งต่อ และเพิ่มเข้ามาโดยสมาชิกของเว็บไซต์("เนื้อหาของสมาชิก") ต้องเป็นไปตามเงื่อนใขต่อไปนี้ (1)คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์โดยใช้ชื่อคุณ ถ้าคุณโพสต์หรือเพิ่มเนื้อหาลงบนเว็บไซต์ คุณต้องรับประกันกับเราว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการโพสต์เนื้อหานั้นและไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น (2) Brillkids ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันธ์ในการส่งกลับเนื้อหาของสมาชิกคืนให้คุณ หรือรับทราบว่าเราได้รับเนื้อหานั้นแล้ว (3) คุณรับรู้ว่าคุณอาจต้องเผชิญกับเนื้อหาของสมาชิกคนอื่นบางส่วนที่คุณอาจคิดว่าไม่เหมาะสม น่ารังเกียจและก้าวร้าว ไม่ถูกต้องทำ ให้เข้าใจผิด และไม่สมบูรณ์ผ่านการใช้เว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาของสมาชิก และเราจะไม่รับรองเนื้อหาดังกล่าว เราไม่ได้สำรวจตัวตนของคนที่ใช้เว็บไซต์ของเรา และคุณยอมรับความเสี่ยงในการเชื่อถือเนื้อหาของสมาชิกที่คุณได้อ่าน (4) เรามีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันธ์)ในการตรวจสอบ คัดแยก แก้ใข ตรวจดู และลบเนื้อหาของสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบถ้าเราเชื่อว่าการกระทำนั้นๆจะทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้ดีขึ้น หรือถ้าเราตัดสินใจว่า (ก) เนื้อหาละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขนี้ หรือข้อตกลงอื่นๆที่คุณมีกับ Brillkids ในการเพิ่มเนื้อหานั้นๆ (ข) มีความจำเป็นต้องลบข้อมูลเพื่อป้องกันสิทธิ์ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของ Brillkid ผู้ใช้ และสาธารณะ หรือ (ค) ถ้ามีความจำเป็นตามกฎหมาย คุณควรจะรับทราบว่า เนื้อหาของสมาชิกใดๆก็ตามที่ถูกโพสต์หรือส่งเข้าเว็บไซต์ของเรา จะกลายเป็นเนื้อหาสาธารณะและผู้เข้าเยี่ยมชมจะสามารภเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่คุณโพสต์ได้

จรรยาบรรณของผู้ใช้และผู้เยี่ยมชม

เราเชื่อว่าผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้รับประโยชน์จากกฎพื้นฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการใช้บริการ ดังนั้น เราขอให้คุณยินยอมที่จะปฎิบัติตามกฎพื้นฐานของการดำเนินการดังต่อไปนี้เมื่อคุณเข้ามาใช้เว็บนี้ (1) คุณจะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนใขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) คุณจะไม่อัปโหลด โพสต์ อีเมลย์หรือแสดงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ข่มเหง หลอกลวง ลามกอนาจาร กระทำการอันอาจเป็นอันตราย ขู่กรรโชก เอาเปรียบ ดูหมิ่นและละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น คุณจะไม่ เหยียดชนชาติ ศาสนา (ทั้งหมดนี้จะอยู่ในดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) (3) คุณจะไม่อัปโหลด โพสต์ข้อความ หรืออีเมลย์ ส่งเนื้อหาใดๆซึ่งฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมาย กฎระเบียบ รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัด) (ก) ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์ใดๆของผู้อื่น (ข) สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว (โดยเฉพาะการแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือการประชาสัมพันธ์ (ค) ภาระผูกพันธ์ในการรักษาข้อมูลลับ หรือ (ง) เนื้อหาใดๆก็ตามที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อัปโหลด (4) คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์และบริการในการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (5) คุณจะไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นในเว็บไซต์เพื่อการติดต่อ ก่อกวน หรือข่มขู่ผู้ใช้คนอื่น หรือพนักงาน PCNI (6) คุณจะไม่ใช้บริการของเราเพื่อทำร้ายผู้เยาว์ (7)คุณจะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อบิดเบือนตัวตนที่แท้จริงของคุณและนิติบุคคลใดๆ (8) คุณจะไม่โพสต์หรือแจกจ่ายเนื้อหา ซอฟแวร์ หรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์อื่นๆที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย (9) คุณจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆที่เป็นปรปักษ์ต่อสังคม ก่อกวน หรือทำลายล้าง รวมไปถึงการ "ตอแย (flaming)" "สแปม (spaming)" " โพสต์ข้อความเดิมซ้ำกันหลายครั้ง (flooding" และ "ปั่นกระทู้ (trolling)" และ "สร้างความยุ่งยาก (griefing)"ซึ่งคำเหล่านี้เข้าใจโดยทั่วกัน และถูกใช้ในอินเตอร์เน็ท และ (10) คุณจะกระทำตามข้อปฎิบัติของชุมชน

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณอาจจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่เชิงพานิชย์ คุณจะไม่ส่งต่อเนื้อหาใดๆ (ไม่ว่าจะผ่านกระดานสนทนา หน้าเว็บของผู้ใช้ หรือบริการอื่นๆ) หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆที่ฝ่าผืนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมไปถึง(แต่ไม่จำกัด) การจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ การโฆษณาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอัปโหลด การโพสต์ ส่งอีเมลย์ หรือ หรือเผยแพร่ข้อความใดๆที่คุณไม่มีสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย หรือความสัมพันธ์ทางสัญญา หรือความไว้วางใจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกรับรู้และเปิดเผย โดยความสัมพันธ์กับพนักงาน หรือภายใต้ข้อตกลงที่ไม่มีการเปิดเผย) เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ข่มขู่ แสดงความเกลียดชัง ดูหมิ่น ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หลอกลวง ช่อโกง รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กระทำลามกอนาจาร หยาบคาย โดยที่ Brillkids จะเป็นผู้พิจารณาการกระทำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว คุณจะไม่ช่อโกง ขมขู่ ติดตาม โจมตีหรือคุกคามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยวิธีใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ความเชื่อ อายุ ความพิการ ทำร้ายผู้เยาว์ด้วยวิธีการใดๆก็ตาม การปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล รวมไปถึงฟอรั่ม Brillkids พนักงาน ตัวแทน หรือผู้นำฟอรั่ม ผู้ชี้แนะ เจ้าบ้าน หรือการแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับการปลอมแปลงหัวข้อ หรือปรับเปลี่ยนการระบุตัวบุคคลเพื่อปกปิดที่มาดั้งเดิมของโพสต์ที่ได้ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่รบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเครื่องมือโทรมนาคมหรือการใช้เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รบกวนการลื่นไหลของบทสนทนา เป็นเหตุให้หน้าจอเลื่อนไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ผู้ใช้เว็บไซต์จะสามารถพิมพ์ข้อความได้ หรือการกระทำใดๆก็ตามที่รบกวนผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเวลาทีแท้จริง ยุแหย่หรือชักชวนให้ผู้อื่นกระทำการอันผิดกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้บาดเจ็บ ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่น รบกวนการใช้งานและความบันเทิงของเว็บไซต์นี้ สนับสนุนการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและ/หรือสร้างรายได้ให้กับกิจกรรมทางธุรกิจของบุคคลที่สาม หรือฝ่าฝืนเงื่อนใขการใช้งานหรือแนวทางหรือนโยบายใดๆที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ Brillkids ไม่สนับสนุนให้มีการใช้คำหยาบ คำที่แสดงการดูหมิ่น ในการโพสต์ข้อความ ข้อความที่มีภาษาต้องห้ามนี้จะถูกส่งกลับไปให้ผู้ใช้ เพื่อความชัดเจน คำหยาบ ความลามกอนาจารหรือการสบถ (เช่น sh*t) ถือว่าเป็นคำ วลี หรือสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมในข้อความและ โพสต์ของคุณบนฟอรั่มของ Brillkids Brillkids ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาลักษณะนี้ออกจากเว็บไซต์ของเรา Brillkidsจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนในการสืบสวนบุคคลซึ่งได้ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขที่ได้แจกแจงไว้แล้วในส่วน "ความรับผิดชอบของคุณ" คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการใดๆเพื่อการทำลาย การทำให้ใช้การไม่ได้ การเป็นภาระ หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์และเครื่อข่ายใช้การไม่ได้ คุณต้องไม่พยายามที่จะเข้าไปใช้บริการ บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่อข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผ่านการแฮก การเดารหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นๆ เราอาจจะใช้การป้องกันทางเทคนิคและกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดบทบัญญัติและเพื่อบังคับใช้เงื่อนใขและข้อตกลงนี้

ห้ามส่งข่าวขยะ

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือเครื่องมือสื่อสารของเราในการส่งต่อข่าวสาร (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ที่สมาชิกไม่ได้ร้องขอ (รวมถึงอีเมลย์ และข้อความโต้ตอบแบบทันที) คุณต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้อื่นๆเพื่อจุดประสงค์ในการส่ง หรือช่วยให้สะดวกในการส่ง ข้อมูลที่ไม่เป็นที่ต้องการจำนวนมาก คุณต้องไม่ชักชวนหรือยอมให้ผู้อื่นใช้เว็บไซต์นี้เพื่อละเมิดเงื่อนใขในส่วนนี้ เราอาจจะใช้การป้องกันทางด้านเทคนิคเพื่อขัดขวางการส่งข่าวสารจำนวนมากที่ไม่ได้รับเชิญจากการเข้าสู่ การใช้ หรือการอยู่ในระบบและเครื่อข่ายการสื่อสารของเรา

ใบอนุญาตในการใช้เนื้อหาที่ส่งเข้ามา

ด้วยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ คุณมอบใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิและ ใช้ได้ทั่วโลกแก่ Brillkids อย่างถาวร ในการทำซ้ำ แก้ใข แสดง และดัดแปลงเนื้อหาในเนื้อหาของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า และการใช้ชื่อของคุณ ข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งเข้ามาพร้อมกับเนื้อหาของผู้ใช้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่างหน้าจากคุณ และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ ถ้าหาก Brillkids ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ และเนื้อหาอื่นๆที่คุณส่งเข้าเว็บไซต์ สัญญาที่ทำแยกฉบับนั้นจะควบคุมส่วนที่ขัดแย้งกันกับเงื่อนใขข้อตกลงนี้

กรรมสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกตีพิมพ์บนเว็บไซต์ เช่น(แต่ไม่จำกัด) บทความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ กราฟิก ดนตรี เสียง ตัวหนังสือ ความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่น (รวมแล้วเรียกว่า "เนื้อหา")จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Brillkids หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากBrillkids และได้รับการป้องกันโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า และ/หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน Brillkidsเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือกประสานงาน การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาดังกล่าวพร้อมทั้งลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซค์ ("เครื่องหมายการค้า")เป็นเครื่องหมายของเจ้าของดังกล่าว รวมทั้ง Brillkidsและคู่ค้าของเรา ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Brillkids หรือจากบุคคลที่สามซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ คุณต้องไม่แก้ใข ตีพิมพ์ ส่งต่อ แจกจ่าย แสดง เข้าร่วมในการโยกย้ายหรือการขาย การลอกเลียนแบบ หรือการหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดกับเนื้อหา ใม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Brillkids เมื่อได้รับการอนุญาต คุณอาจจะดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาลงบนคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้ส่วนตัวและมิใช่เชิงพานิชย์ ในกรณีที่คุณปฎิบัติตามข้อลิขสิทธิ์และการประกาศกรรมสิทธิ์อื่นอย่างเคร่งครัด การทำสำเนา จัดเก็บเนื้อหาไปใช้ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคลเป็นสิ่งต้องห้าม และไม่ได้รับการอนุญาตจากเราและผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในเนื้อหา

ไม่มีใบอนุญาต

นอกเหนือจากการยอมให้คุณใช้เว็บไซต์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคข้างต้น เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือสิทธิใดๆจากเรา รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆของ Brillkids คณเข้าใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใดๆในบริการหรือทรัพย์สินของ Brillkids นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนใขฉบับนี้

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้จัดให้มีลิ๊งค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อความสะดวกของคุณ Brillkidsได้เลือกแหล่งข้อมูลเหล่านี้ โดยมองจากความเหมาะสมและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ แต่การพัฒนาและปรับปรุงของเว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้การชี้นำของ Brillkids ดังนั้นเนื้อหา ความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อมูล การแสดงความคิดเห็นและลิ๊งค์อื่นๆที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ได้รับการดูแลหรือตรวจสอบจาก Brillkids คุณรับทราบและยอมรับว่า Brillkids จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานของแหล่งข้อมูลและเว็บไซต์นั้น และเราจะไม่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือรายการใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) การสูญหาย ที่มีสาเหตุมาจากการใช้ รายการ สินค้า และเนื้อหานั้น คุณเข้าไปใช้ และพึ่งพาเนื้อหานั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

ลิ๊งค์เข้าสู่เวบไซต์

บุคคลที่ต้องการลิ๊งค์เว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่น ควรจะแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับลิ๊งค์นั้นๆ การทำลิ๊งค์เข้าสู่เว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงและต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตัวคุณเอง และจะไม่ถูกตีความ รับรอง หรือหมายความว่าได้รับความร่วมมือจาก Brillkids นอกเสียจากว่าจะได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจาก Brillkids Brillkidsขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปฎิเสธ และลบลิ๊งค์ที่เราคิดว่าไม่เหมาะสม มีเนื้อหาที่อาจทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของBrillkids และสร้างภาระให้กับเว็บไซต์และ Brillkids

ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลทั่วไปและได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นสิ่งทดแทนทางการแพทย์ สุขภาพ กฎหมาย การให้คำปรึกษาทางด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณมีความกังวลทางด้านการแพทย์เฉพาะทาง สุขภาพ กฎหมาย และการเงิน Brillkids ไม่ได้รับอนุญาตให้การรักษา หรือให้ยาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึง

อาจจะมีเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนและความผิดพลาดทางเทคนิคในเว็บไซต์นี้ คุณใช้และเข้าชมเว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง Brillkids และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต และส่งมอบในเว็บนี้ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆต่อ การลงโทษผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง ทางอ้อม และ โดยบังเอิญที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่และใช้เว็บไซต์ Brillkids ไม่รับรองรูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ว่าจะไม่ถูกรบกวน ไม่มีความผิดพลาด และการที่เซิร์ฟเวอร์จะใช้ได้และปราศจากไวรัส หรือส่วนที่เป็นอันตรายอื่นๆ ถ้าการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ก่อให้เกิดความจำเป็นในการซ่อมแซม และเปลี่ยนทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ หรือข้อมูล Brillkidsจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้

โดยการไม่จำกัดคำกล่าวข้างต้น เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกเตรียมไว้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่มีการการันตีใดๆตามขอบเขตที่ได้รับการอนุญาตสูงสุดจากกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งโดยตรงและโดยนัย Brillkids และผู้อนุญาตปริเสธความรับผิดชอบทั้งโดยตรงและโดยนัย เช่น( แต่ไม่จำกัด) การรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพานิชย์และสภาพการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัด) การผิดสัญญา การละเมิดและ/หรือความประมาทเลินเล่อ Brillkids ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้จัดหาสินค้าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆต่อ การลงโทษผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง ทางอ้อม และ โดยบังเอิญเมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับบริการใดๆผ่านเว็บไซต์ หรือเกิดขึ้นนอกเหนือจากการใช้เว็บไซต์ แม้ว่าจะได้มีการแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้ว บางรัฐและขอบเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อม ข้อจำกัดข้างต้นอาจจะไม่มีผลกับคุณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Brillkids จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย และผลของการกระทำที่เกินจำนวนที่คุณต้องชำระเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา Brillkids ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Brillkids ไม่รับรองว่า Brillkidsจะทำงานโดยปราศจากการรบกวนในการส่งข้อมูล ความล้มเหลวของการปฎิบัติการ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนของเนื้อหา หรือข้อบกพร่องและผิดพลาดอื่นๆ คุณใช้เว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง

ข้อสัญญาทั่วไปและข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

ในบางครั้ง Brillkidsอาจจะแก้ใขเงื่อนใขนี้ โดยการโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อความนี้ ซึ่งเงื่อนใขที่ได้รับการแก้ใขจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มันได้รับการประกาศ Brillkids ควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์นี้จากสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์จะเหมาะสมหรือใช้ได้ในสถานที่อื่น ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าสู่เว็บไซต์นี้ คุณสร้างความเสี่ยงให้ตัวเองและคุณจะรับผิดชอบต่อการปฎบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากส่วนหนึ่งส่วนใดในเงื่อนใขนี้ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อความที่ไม่มีผลบังคับใช้นั้นต้องถูกตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และ ส่วนที่เหลือก็ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การกระทำใดๆที่คุณอาจมีต่อ Brillkids หรือบริษัทในเครือ ตัวแทนขาย พนักงานและผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ หรือตัวแทนซึ่งเกี่ยวข้องกับเวบไซต์นี้ต้องเริ่มต้นภายในเวลาหนึ่งปีหลังจากได้มีการอ้างเหตุการกระทำได้เกิดขึ้น ถ้าไม่เช่นนั้นการอ้างสาเหตุการกระทำนั้นจะถูกระงับไป เงื่อนใขนี้ถูกควบคุมโดยการตีความตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยไม่มีการขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย การดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรืออุปกรณ์ของ Brillkids จะต้องมีการว่าความในศาลที่ประเทศฮ่องกง

ลิขสิทธ์

คุณควรยอมรับว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และไม่สามารถนำไปใช้ นอกจากจะได้บัญญัติไว้ในข้อตกลงและเงื่อนใขนี้ หรือในข้อความที่ปรากฎบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตทางลายลักษณ์อักษรจาก Brillkids Brillkidsจะไม่รับประกันหรือรับรองว่า การใช้เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ไม่ได้เป็นเจ้าของ และเข้าร่วมกับBrillkids รูปภาพ รูปถ่าย ภาพประกอบที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินหรือมีการได้รับอนุญาตให้ใช้แล้ว การใช้เนื้อหาเหล่านี้โดยคุณหรือบุคคลที่คุณอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยข้อข้อตกลงและเงื่อนใขนี้ หรือการอนุญาตจากส่วนอื่นๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของเรา การใช้รูปใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายส่วนบุคคลและสาธารณะ และระเบียบกฎเกณฑ์การสื่อสาร และกฎหมายอาญา

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าทั้งจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ Brillkids บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม ไม่มีอะไรในเว็บไซต์ที่ควรจะถูกตีความว่ามีการอนุญาตให้ถูกตัดบท หรืออนุญาต ถือสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายการค้าใดๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Brillkids หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามดังกล่าวที่อาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ การใช้เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาอื่นในเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งต้องห้ามนอกจากจะรับการอนุญาตตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

การป้องกัน

คุณตกลงที่จะป้องกันหรือระงับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ Brillkids ตัวแทน บริษัทในเครือ พนักงาน ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที ตัวแทนการผลิต และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของเว็บไซต์จากการแอบอ้าง ภาระหนี้สินและค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงค่าทนายที่เหมาะสม) ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง หรือจากการละเมิดเงื่อนใขข้อตกลงนี้

เงื่อนใขและการบอกเลิกสัญญา

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยBrillkids จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการยกเลิกเงื่อนใขข้อตกลงนี้ คุณตกลงที่จะยุติการใช้และการเข้าสู่เว็บไซต์และจะทำลายข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่ได้จากเว็บไซต์ในทันที

เบ็ดเตล็ด

Brillkids ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นสมควรทั้งหมดในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ Brillkidsขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมให้ใครก็ตามเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเวลาใดก็ได้ และยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยดุลพินิจของเราเองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลงนี้รวมไปถึงประกาศ นโยบาย ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ และเงื่อนใขอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนใขอื่นและข้อตกลงนี้ จะถือว่าข้อตกลงนี้ควบคุมเงื่อนใขทั้งหมด

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยไม่มีส่วนขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย คุณยินยอมที่จะให้ศาลที่ฮ่องกงมีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับมาใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตในขอบเขตศาลอื่นซึ่งไม่ให้ผลกระทบต่อบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนใขนี้รวมถึงสิ่งที่ไม่ได้กำหนดไว้ในย่อหน้านี้

ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีความไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่ใช้บังคัง (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัด) การรับรองข้อจำกัดในความรับผิดชอบ และการจำกัดความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น แล้วบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องนั้น หรือไม่มีผลบังคับใช้หรือถูกแทนที่โดยข้อบัญญัติที่มีผลบังคับใช้และถูกต้อง ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนาของข้อบัญญัติฉบับดั้งเดิมมากที่สุด และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลอยู่

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ระหว่างคุณและ Brillkids และจะใช้แทนการสื่อสาร ข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์ การพูด หรือการเขียนระหว่างคุณกับ Brillkids ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงนี้ซึ่งมีการพิมพ์หรือแจ้งในรูปอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ จะได้รับการยอมรับในการดำเนินคดีทางศาลหรือและมีขอบเขตเดียวกันภายใต้เงื่อนใขเช่นเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจอื่นๆทีมีการสร้าง บันทึก และรักษาในรูปของเอกสารที่ได้รับการพิมพ์ออกมา

Brillkids สงวนสิทธิ์ใดๆที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบใว้ ณ ที่นี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฎิบัติชองเว็บไซต์นี้ โปรดส่งข้อความไปที่ support@brillkids.com.

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2009